Przed spotkaniem z dietetykiem ... Pomyśl o tym co chcesz zmienić w swojej diecie, czego oczekujesz i spodziewasz się po wprowadzeniu nowej diety, pomyśl również o tym co lubisz i czego nie lubisz jeść. 

Na pierwszą wizytę zabierz ze sobą aktualne wyniki badań (do 3 miesięcy): glukoza na czczo, profil lipidowy (cholesterol całkowity, triglicerydy, cholesterol frakcji LDL i HDL), morfologia.


Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty w gabinecie dietetyka przeprowadzana jest konsultacja dietetyczna połączona z analizą składu ciała. Konsultacja składa się ze szczegółowego wywiadu żywieniowego dotyczącego ilości i rodzaju spożywanych posiłków w ciągu dnia, a także ilości wypijanych płynów. Analizowany jest udział poszczególnych grup produktów w diecie, wskazujący na preferencje żywieniowe pacjenta. Konsultacja zawiera w sobie również elementy wywiadu zdrowotnego, dzięki któremu dietetyk uzyskuje informacje o chorobach dietozależnych, alergiach pokarmowych czy występujących nietolerancjach. Pozwala to na określenie produktów zalecanych i przeciwwskazanych w diecie. Trzecią część prowadzonej konsultacji stanowią pytania dotyczące stylu życia: rodzaju i poziomu aktywności fizycznej, a także rodzaju wykonywanej pracy.

Wizyta u dietetyka pozwala ustalić motywację danej osoby, najważniejsze dla niej bliższe i dalsze cele dietoterapii, jak również wskazuje najskuteczniejszy kierunek na drodze do zmiany nawyków żywieniowych.


Analiza składu ciała

Wykonywana podczas pierwszej wizyty i wizyt kontrolnych analiza składu ciała metodą bioimpedancji pozwala ocenić rodzaj sylwetki kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 99 lat. Badanie polega na sprawdzeniu oporności tkanek na działanie prądu elektrycznego o niskim natężeniu. Uzyskane wyniki wskazują na procentową zawartość tłuszczu i wody w organizmie, ilość tkanki mięśniowej, poziom tłuszczu brzusznego, a także informują o wieku metabolicznym.

Pomiar wykonywany u dzieci w wieku 5-17 lat pozwala uzyskać wyłącznie informacje dotyczące masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej i wskaźnika BMI.

Pomiary w poradni Dietoterapia przeprowadzane są przy pomocy analizatora TANITA BC 545N.


Przeciwwskazania do pomiaru składu ciała: ciąża, wszczepiony rozrusznik serca


Pierwsza wizyta trwa ok. 1 godziny.