Wpływ chorób układu sercowo-naczyniowego na długość życia

Tablice SCORE pozwalają określic ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo - naczyniowego w ciągu 10 lat dla kobiet i mężczyzn powyżej 40 roku życia.

Czynniki, które służą ocenie to przede wszystkim wiek, płeć, skurczowe ciśnienie tętnicze, stężenie cholesterolu całkowitego we krwi, a także palenie papierosów.

Wartości wyrażane są w procentach, a ryzyko zgonu na poziomie >=5% traktuje się jako duże.