Czas na Walkę z otyłością

W dniu 24 października jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Walki z Otyłością. Otyłość przedstawiana jako gromadzenie nadmiernej masy ciała głównie w postaci tkanki tłuszczowej i oznaczana na podstawie wskaźnika masy ciała BMI przekraczającego 30 [kg/m2] stanowi problem zarówno zdrowotny jak i społeczny. Określana jest również mianem epidemii XXI wieku. Dotyczy wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, osób o różnym statusie społecznym i zamieszkujących różne kraje. Istnieje wiele przyczyn jej występowania, jak również wiele przyczyn zwiększania się z każdym kolejnym rokiem liczby osób nią dotkniętych. Jedną z tych przyczyn jest brak czasu na wprowadzenie zmian w swojej diecie lub w stylu życia. Brak czasu dla siebie i dla swoich najbliższych na wspólne poznawanie nowych smaków, nowych produktów i urozmaicenie diety. Jedzenie nie staje się przyjemnością, jest koniecznością w codzienności.

Odchudzanie, czyli najczęściej stosowana metoda walki z otyłością powoduje spadek masy ciała ok. 0,5 do 1 kg tygodniowo. Może jednocześnie prowadzić do zmiany sposobu odżywiania i sposobu postrzegania własnego żywienia jako rozwiązania problemu otyłości. Odchudzanie bez tego dodatkowego efektu jest tylko i wyłącznie krótkotrwałą zmianą, która w dalszej perspektywie kończy się powrotem do poprzedniej masy ciała lub jej wzrostem. Podczas stosowania diety, która nie jest dopasowana do godzin pracy, rodzaju pracy, preferencji smakowych, a także umiejętności organizacyjnych, nigdy nie uda się osiągnąć zmiany długotrwałej w kontekście zmiany przyzwyczajeń i sposobu myślenia o własnym żywieniu. Czas jest tutaj kluczowym elementem. Poświęcenie czasu na sprawdzenie składu żywności, którą kupujemy w sklepie, czasu na przygotowanie posiłku samemu lub w gronie rodziny, a także podjęcie decyzji o nagradzaniu siebie żywnością tylko i wyłącznie kierując się jej jak najlepszą jakością, może prowadzić do trwałej zmiany. Walka nie jest już wtedy potrzebna w żadnej formie ani w żaden sposób (ani z przyzwyczajeniami ani kilogramami). Odnalezienie sposobu odżywiania idealnego dla siebie i wykorzystanie w nim zasad zdrowego żywienia jest rozwiązaniem najprostszym i najskuteczniejszym. Nie wymaga rezygnacji z niczego i nie wymaga walki.  

Redukcja kalorii czy odmierzanie gramatur posiłków może być również skutecznym sposobem trwałego zmniejszenia masy ciała. Jest to jednak kwestia indywidualna, zależna od determinacji danej osoby.

Dlatego też, nie walka z otyłością powinna być celem każdego, kto chciałby zmniejszyć swoją masę ciała, a długotrwała zmiana we własnych przyzwyczajeniach żywieniowych i poświęcenie czasu na polepszanie jakości swojego żywienia każdego dnia.